O Takmičenju

Projekat Artificial Intelligence BattleGround (AIBG) podrazumeva takmičenje timskog karaktera u dve faze. Timovi od maksimalno četiri člana imaju zadatak da za 24h isprogramiraju funkcionalnog inteligentnog agenta koristeći bilo koji programski jezik. Pobednika ovog programerskog takmičenja odlučiće niz borbi inteligentnih agenata.

Želiš da saznaš više o takmičenju?
Detaljnije

O BEST-u

BEST

BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna, apolitična i nevladina studentska volonterska organizacija koja od 1989. godine obezbeđuje komunikaciju i saradnju sa studentima u oblasti tehnike i tehnologije. Preko 25 godina, ova organizacija raste i studentima tehnologije i tehničkih nauka omogućava saradnju, deljenje iskustava i stvaranje novih prijateljstava.

Sa 97 lokalnih grupa u 34 zemlje, ova inovativna organizacija dopire do preko milion studenata.

 

BEST Beograd

Lokalna grupa BEST Beograd osnovana je novembra 2003. od strane entuzijastičnih studenata koji su želeli da dovedu Evropu u Beograd. Na ovaj način omogućili su studentima tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih fakulteta i farmacije da putuju po Evropi, upoznaju nove kulture i steknu dodatno obrazovanje, u ili van svoje struke.

Sa preko 100 aktivnih članova, BEST Beograd danas je jedna od najprepoznatljivijih studentskih organizacija na Univerzitetu u Beogradu. Entuzijastični, mladi članovi rade na organizovanju stručnih kurseva i kulturnih razmena, inženjerskih takmičenja i seminara. BEST Beograd omogućava povezivanje, razmenu i saradnju sa studentima iz cele Evrope.

Naši projekti

EBEC Beograd

EBEC (eng. European BEST Engineering Competition)Beogradski dani inženjera - EBEC Beograd je projekat koji ima za cilj da studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta, Univerziteta u Beogradu, pruži mogućnost da iskažu svoje veštine i sposobnosti učestvujući u lokalnom inženjerskom takmičenju, u dve kategorije – Timskom dizajnu i Studiji slučaja. Dani inženjera se održavaju svake godine, sredinom marta, na Tehnološko-metalurškom i Mašinskom fakultetu. U Beogradu EBEC takmičenje je prvi put organizovano 2008. godine.

Code Beyond

Predstavlja intenzivno timsko takmičenje u programiranju koje je namenjeno budućim IT inženjerima. Studenti imaju priliku da kroz zadatke partnerskih kompanija i uz podršku mentora, pokažu svoje znanje, veštine i kreativnost. Cilj takmičenja je da učesnici kroz timski rad reše zadati problem i predstave svoje rešenje članovima žirija. Ovo takmičenje je prvi put organizovano 2016. godine.

Best Design Week

Seminar dizajna i brendiranja koji se organizuje od 2010. godine. Prethodnih godina je zahvaljujući ovom projektu preko 300 studenata tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta steklo osnovna ili napredna znanja iz oblasti grafičkog, 3D i web dizajna.

Courses

Tokom godine svaka od 97 lokalnih BEST grupa u okviru svog univerziteta organizuje stručni kurs koji ima za cilj obrazovanje, upoznavanje drugih kultura i negovanje različitosti. Kursevi traju 7-14 dana i obuhvataju predavanja, upoznavanje grada domaćina i večernja druženja.

Job Fair

Sajam poslova i praksi, predstavlja jedinstvenu priliku da se studenti povežu sa kompanijama i da im se omogući da započnu karijeru u određenoj strukovnoj oblasti. Sajam se tradicionalno održava u novembru u zgradi tehničkih fakulteta. Još od 2005. godine sajam organizuju entuzijastični studenti volonteri.