Make IT Learn MeetUp

  1.   18. novembar u 19h
  1.   Zoom 

Make IT Learn MeetUp na temu veštačke inteligencije i mašinskog učenja, organizuje se treću godinu za redom. Učesnici će imati priliku da od eminentnih stručnjaka, pored osnova ovih naučnih disciplina, čuju nešto više o njihovoj primeni u svakodnevnom životu. MeetUp je namenjen svim studentima koji su zainteresovani bez obzira na nivo prethodnog znanja.

Pozivamo te da kroz Make IT Learn MeetUp uploviš u svet veštačke inteligencije!

Prijave su otvorene od 10. do 17. novembra.

Predavači

Anita Jović

Tema: AI Ethics

Anita je osnivač prvog edukativnog udruženja na polju veštačke inteligencije u Srbiji, kao i vlasnica AnadoAI-a, koji prepozaje polja gde veštačka inteligencija ima najveći uticaj na mala i srednja preduzeća. Njena misija je da osposobi ljude da iskoriste potencijal veštačke inteligencije, kao i da im pruži odgovarajuće obrazovanje da to učine, kako bi imali više slobodnog vremena da jure svoje snove. Kao govornik, mentor za startup-ove Founder Institute-a, i inicijator transnacionalnoh kolaboracija na polju veštačke intelgencije, upoznata je sa suštinom ove industrije.

Jelena Vasiljević

Tema: Primena alata veštačke inteligencije u medicini

Predavanjem “Primena alata veštačke inteligencije u medicini” autor će predstaviti svoje iskustvo od 21 godina naučnog istraživačkog rada sa primenama u medicini. Biće predstavljeno kako se primenom alata iz veštačke inteligencije može doprineti i boljoj dijagnostici pre svega u medicini a onda i boljem izboru terapije, njenoj efikasnijoj primeni sa manje kontraindikacija i manje invazivnoj, olakšavajući tako ceo process i pacijentima i lekarimaAutor je dr Jelena Vasiljević, vanredni profesor na Računarskom fakultetu, viši naučni saradnik sa 21 godina iskustva u Institutu Mihajlo Pupin, predavač po pozivu mnogo puta u inostranstvu – Australiji, Švajcarskoj, Danskoj i u drugim zemljama.

Predrag Janičić

Tema: Talasi veštačke inteligencije

Predrag Janičić je redovni profesor na Katedri za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Glavna istraživačka oblast mu je veštačka inteligencija i, posebno, automatsko rezonovanje. Objavio je osam knjiga i oko šezdeset radova u međunarodnim naučnim časopisima i na međunarodnim konferencijama. U tri navrata radio je kao gostujući istraživač na Univerzitetu u Edinburgu. Bio je u istraživačkim posetama i držao je predavanja na još dvanaest inostranih univerziteta.