BEST

BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna, apolitična i nevladina evropska studentska volonterska organizacija koja obezbeđuje komunikaciju i saradnju studenata tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta širom Evrope. BEST je na međunarodnom nivou osnovan 1989. godine i organizuje preko 100 različitih događaja godišnje. Na taj način povezuje više od 5000 evropskih studenata tehnike koji kroz projekte raznovrsnog karaktera stiču nova iskustva, veštine i neformalno obrazovanje. Danas, sa 88 lokalnih grupa u 31 zemlji Evrope, BEST je druga po veličini studentska organizacija u Evropi.

BEST Beograd

Lokalna grupa BEST Beograd osnovana je novembra 2003. od strane entuzijastičnih studenata koji su želeli da dovedu Evropu u Beograd. Danas, sa oko 250 aktivnih članova sa 18 različitih fakulteta, BEST Beograd je jedna od najprepoznatljivijih studentskih organizacija na Univerzitetu u Beogradu. Ambiciozni, mladi članovi rade na organizovanju stručnih kurseva i kulturnih razmena, inženjerskih i programerskih takmičenja i seminara.

BEST

BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna, apolitična i nevladina evropska studentska volonterska organizacija koja obezbeđuje komunikaciju i saradnju studenata tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta širom Evrope. BEST je na međunarodnom nivou osnovan 1989. godine i organizuje preko 100 različitih događaja godišnje. Na taj način povezuje više od 5000 evropskih studenata tehnike koji kroz projekte raznovrsnog karaktera stiču nova iskustva, veštine i neformalno obrazovanje. Danas, sa 88 lokalnih grupa u 31 zemlji Evrope, BEST je druga po veličini studentska organizacija u Evropi.

BEST Beograd

Lokalna grupa BEST Beograd osnovana je novembra 2003. od strane entuzijastičnih studenata koji su želeli da dovedu Evropu u Beograd. Danas, sa oko 250 aktivnih članova sa 18 različitih fakulteta, BEST Beograd je jedna od najprepoznatljivijih studentskih organizacija na Univerzitetu u Beogradu. Ambiciozni, mladi članovi rade na organizovanju stručnih kurseva i kulturnih razmena, inženjerskih i programerskih takmičenja i seminara.

Organizacioni tim

VASILIJE GOGIĆ

Glavni organizator

+381 (0)61 11 75 338

NIKOLINA VRANKOVIĆ

Koordinator takmičenja

+381 (0)62 82 65 850

ALEKSANDRA RADOVANOVIĆ

Koordinator za odnose sa javnošću

+381 (0)63 88 75 559

DIMITRIJE SILJKOVIĆ

Koordinator za odnose sa kompanijama

+381 (0)62 30 53 35

NIKOLA RANČIĆ

Koordinator za logistiku

+381 (0)61 69 51 122

MILAN FARA

Koordinator za informacione tehnologije

+381 (0)63 78 71 644

ANASTASIJA AŠKOVIĆ

Koordinator za dizajn

+381 (0)69 37 10 833