Organizacioni tim

2022

Miloš Milaković

MILOŠ MILAKOVIĆ

Glavni organizator

Aleksandar Gazikalović

ALEKSANDAR GAZIKALOVIĆ

Koordinator takmičenja

Ana Radović

ANA RADOVIĆ

Koordinator za odnose sa javnošću

Nemanja Stanković

NEMANJA STANKOVIĆ

Koordinator za odnose sa kompanijama

Vasilije Gogić

VASILIJE GOGIĆ

Koordinator za logistiku

Nikolina Vranković

NIKOLINA VRANKOVIĆ

Koordinator za informacione tehnologije

Igor Ilić

IGOR ILIĆ

Koordinator za publikacije

Organizacioni tim

2021

Ana Stevanović

Glavni organizator

Branislav Dragićević

Koordinator takmičenja

Mila Simić

Koordinator za odnose sa javnošću

Veljko Nešić

Koordinator za odnose sa kompanijama

Natalija Branković

Koordinator za logistiku

Lenka Milošević

Koordinator za informacione tehnologije

Sara Tešić

Koordinator za publikacije

Organizacioni tim

2020

Bogdan Kostić

Glavni organizator

Milica Sudar

Koordinator takmičenja

Anđela Arsenijević

Koordinator za odnose sa javnošću

Kristina Mitrović

Koordinator za odnose sa kompanijama

Milica Galjak

Koordinator za logistiku

Aleksa Marković

Koordinator za informacione tehnologije

Anđela Ristivojević

Koordinator za publikacije

Organizacioni tim

2019

Olivera Krnjajić

Olivera Krnjajić

Glavni organizator

Anica Tešić

Anica Tešić

Koordinator takmičenja

Uroš Nedeljković

Uroš Nedeljković

Koordinator za odnose sa javnošću

Milena Kašić

Milena Kašić

Koordinator za odnose sa kompanijama

Marija Dujović

Marija Dujović

Koordinator za logistiku

Darko Zorić

Darko Zorić

Koordinator za informacione tehnologije

Nikolina Rašović

Nikolina Rašović

Koordinator za publikacije

Organizacioni tim

2018

Dragana Šindić

Glavni organizator

Mina Mitrović

Koordinator takmičenja

Natalija Srećković

Koordinator za odnose sa javnošću

Ana Božić

Koordinator za odnose sa kompanijama

Marko Slavković

Koordinator za logistiku

Bojan Miletić

Koordinator za informacione tehnologije

Ana Milenković

Koordinator za publikacije